Δοχεία Υγρού Αζώτου

 

Παρούσα και στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα των κρυογονικών ρευστών, η REVIVAL διαθέτει στην αγορά όλη τη σειρά των γνωστών και παγκοσμίως κορυφαίων κρυογονικών δοχείων (θαλάμων) του οίκου CryopAL Γαλλίας (μέλος του ομίλου εταιρειών Air Liquide). Οι βασικές σειρές των δοχείων αυτών είναι η σειρά TR με τα δοχεία μεταφοράς υγρού αζώτου και η σειρά GT με τα δοχεία αποθήκευσης δειγμάτων. Αναλυτικά τεχνικά στοιχεία των σειρών TR και GT στους παρακάτω συνδέσμους.


 

Δοχεία υγρού αζώτου για κρυοπηξία
χωρητικότητας 200 ή 300 ml

Δοχεία AGIL μεταφοράς υγρού αζώτου
για ενδονοσοκομειακή χρήση

Τροχήλατες βάσεις μετακίνησης των δοχείων, συστήματα μέτρησης της στάθμης και αυτόματης επαναπλήρωσης, συστήματα μετάγγισης

 

Πέραν των βασικών σειρών η CryopAL διαθέτει:

  • Δοχεία μεταφοράς υγρού αζώτου μεγάλης χωρητικότητας
  • Δοχεία μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων (dry containers)
  • Δερματολογικούς ψεκαστήρες υγρού αζώτου (κρυοπηξίες υγρού αζώτου)
  • Κρυογονικές σωληνώσεις μεταφοράς ρευστών

Για όλες τις εφαρμογές, από κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης και παθολογοανατομικά εργαστήρια, έως μεταμοσχευτικά κέντρα, υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες. Επιπλέον διατίθεται και πλήρης σειρά αναλλωσίμων για κάθε κρυογονική εφαρμογή. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προϊόντα που διαθέτει η REVIVAL στην ελληνική αγορά.