Βάνες ιατρικών αερίων BS

Οι βάνες BS είναι χαρακτηρισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (φέρουν το σήμα CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ) και είναι για χρήση σε δίκτυα ιατρικών αερίων.

Διατίθενται μαζί με τους λυόμενους συνδέσμους σε όλες τις διατομές των χαλκοσωλήνων ιατρικών αερίων

Τεχνικά στοιχεία βανών BS

Περιγραφή

Οι βάνες BS είναι χαρακτηρισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (φέρουν το σήμα CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ) και είναι για χρήση σε δίκτυα ιατρικών αερίων.

Διατίθενται μαζί με τους λυόμενους συνδέσμους σε όλες τις διατομές των χαλκοσωλήνων ιατρικών αερίων

Τεχνικά στοιχεία βανών BS