Βιομηχανικά Αέρια

Ενδεικτικά αέρια είναι τα εξής:

 • Οξυγόνο
 • Ασετιλίνη
 • Μείγμα CO2 / Ar (π.χ. ATAL, CORGON)
 • Αργό
 • Ήλιο
 • Άζωτο
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Μείγματα αερίων κ.α.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Η REVIVAL διαθέτει μεγάλη γκάμα βιομηχανικών αερίων σε απόθεμα, με σκοπό να καλύπτει άμεσα κάθε ανάγκη του ενδιαφερόμενου. Αναλυτικότερα μπορείτε να προμηθευτείτε βιομηχανικά αέρια για εφαρμογές όπως:

 • Κοπή και επεξεργασία μετάλλων
 • Συγκολλήσεις
 • Καθαρισμούς με βολή
 • Καθαρισμούς ελαστικών
 • Χημική βιομηχανία
 • Συντήρηση δικτύων, θαλάμων, καταψύξεων
 • Φούσκωμα μπαλονιών κ.α.

Ενδεικτικά αέρια για τις παραπάνω εφαρμογές είναι τα εξής:

 • Οξυγόνο
 • Ασετιλίνη
 • Μείγμα CO2 / Ar (π.χ. ATAL, CORGON)
 • Αργό
 • Ήλιο
 • Άζωτο
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Μείγματα αερίων κ.α.