Εφεδρικός πίνακας εκτόνωσης DANUBE

Αποτελείται από:

  • Μία βάνα υψηλής πίεσης με ενσωματωμένο φίλτρο και έξοδο εξαέρωσης
  • Εναν εκτονωτή υψηλής πίεσης, παροχής 100 m3/h με μανόμετρο ένδειξης της πίεσης των φιαλών, ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης και ρακόρ σύνδεσης αναλογικού ή ψηφιακού αισθητήρα πίεσης
  • Ενα μανόμετρο ένδειξης της πίεσης εκτόνωσης
  • Εναν εκτονωτή μέσης πίεσης για σταθεροποίηση της πίεσης εξόδου στα 8 bar
  • Ενα μανόμετρο για την ένδειξη της πίεσης του δικτύου
  • Μία αντεπίστροφη βαλβίδα
  • Μία σφαιρική βάνα απομόνωσης του όλου συστήματος

Τεχνικά στοιχεία πίνακα DANUBE