Λήψεις απαγωγής αναισθητικών αερίων AGSS

Οι λήψεις απαγωγής αναισθητικών αερίων είναι τεχνολογίας venturi και απαιτούν για τη λειτουργία τους δίκτυο πεπιεσμένου αέρα 4-5 bar.
Αυτόνομες μονάδες που τοποθετούνται είτε επιτοίχια, είτε εντοιχιζόμενα, είτε επί στήλης οροφής αναισθησιολόγου.
Δεν απαιτείται ύπαρξη κεντρικής παροχής απαγωγής αναισθητικών αερίων.
Απολύτως σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 7396-2 και πιστοποιημένες με το σήμα CE της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Τεχνικά στοιχεία λήψεων AGSS

Περιγραφή

Οι λήψεις απαγωγής αναισθητικών αερίων είναι τεχνολογίας venturi και απαιτούν για τη λειτουργία τους δίκτυο πεπιεσμένου αέρα 4-5 bar.
Αυτόνομες μονάδες που τοποθετούνται είτε επιτοίχια, είτε εντοιχιζόμενα, είτε επί στήλης οροφής αναισθησιολόγου.
Δεν απαιτείται ύπαρξη κεντρικής παροχής απαγωγής αναισθητικών αερίων.
Απολύτως σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 7396-2 και πιστοποιημένες με το σήμα CE της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Τεχνικά στοιχεία λήψεων AGSS