Λήψεις ιατρικών αερίων AFNOR ΒΜ

Οι λήψεις ΒΜ, γαλλικών προδιαγραφών AFNOR NFS 90-116, εγκατεστημένες στην Πλειονότητα των νοσοκομείων της χώρας, αποτελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή. Κατάλληλες για οποιουδήποτε τύπου εγκατάσταση (επιτοίχιες, εντοιχιζόμενες ή επί μονάδας κεφαλής κλίνης), είναι ιδιαίτερα εύκολες στην τοποθέτησή τους.

Απολύτως σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 7396-1 και πιστοποιημένες με το σήμα ποιότητας CE της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, έχουν χαρακτηριστεί ως οι λειτουργικότερες στην αγορά, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, μειώνοντας αισθητά το κόστος λειτουργίας τους.

Διατίθενται σε κλειστή συσκευασία, με όλα τα υλικά για τη συναρμολόγησή τους και οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στα ελληνικά.
Τα αέρια που διατίθενται είναι:

 • Οξυγόνο
 • Πρωτοξείδιο του αζώτου
 • Ιατρικός Αέρας
 • Κενό
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άζωτο

Το συγκρότημα επιτοίχιας ή εντοιχιζόμενης τοποθέτησής τους είναι πολύ απλό, προσαρμόσιμο σε όλους τους τύπους τοίχων και ιδιαίτερα εύκολο στην εγκατάσταση.

Περιγραφή

Οι λήψεις ΒΜ, γαλλικών προδιαγραφών AFNOR NFS 90-116, εγκατεστημένες στην Πλειονότητα των νοσοκομείων της χώρας, αποτελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή. Κατάλληλες για οποιουδήποτε τύπου εγκατάσταση (επιτοίχιες, εντοιχιζόμενες ή επί μονάδας κεφαλής κλίνης), είναι ιδιαίτερα εύκολες στην τοποθέτησή τους.

Απολύτως σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 7396-1 και πιστοποιημένες με το σήμα ποιότητας CE της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, έχουν χαρακτηριστεί ως οι λειτουργικότερες στην αγορά, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, μειώνοντας αισθητά το κόστος λειτουργίας τους.

Διατίθενται σε κλειστή συσκευασία, με όλα τα υλικά για τη συναρμολόγησή τους και οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στα ελληνικά.
Τα αέρια που διατίθενται είναι:

 • Οξυγόνο
 • Πρωτοξείδιο του αζώτου
 • Ιατρικός Αέρας
 • Κενό
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άζωτο

Το συγκρότημα επιτοίχιας ή εντοιχιζόμενης τοποθέτησής τους είναι πολύ απλό, προσαρμόσιμο σε όλους τους τύπους τοίχων και ιδιαίτερα εύκολο στην εγκατάσταση.

Τεχνικά στοιχεία λήψεων BM