Λήψεις ιατρικών αερίων DIN

Οι λήψεις γερμανικών προδιαγραφών DIN απευθύνονται σε νοσοκομεία όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες αντίστοιχες λήψεις για την επίτευξη της απαραίτητης ομοιομορφίας.

Κατάλληλες για όλους τους τύπους εγκατάστασης (επιτοίχιες, εντοιχιζόμενες ή επί μονάδας κεφαλής κλίνης), είναι ιδιαίτερα εύκολες στην τοποθέτησή τους.
Απολύτως σύμφωνες με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ ISO 7396-1 και πιστοποιημένες με το σήμα ποιότητας CE της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Τα αέρια που διατίθενται είναι:

 • Οξυγόνο
 • Πρωτοξείδιο του αζώτου
 • Ιατρικός Αέρας
 • Αέρας κίνησης
 • Κενό
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άζωτο

Περιγραφή

Οι λήψεις γερμανικών προδιαγραφών DIN απευθύνονται σε νοσοκομεία όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες αντίστοιχες λήψεις για την επίτευξη της απαραίτητης ομοιομορφίας.

Κατάλληλες για όλους τους τύπους εγκατάστασης (επιτοίχιες, εντοιχιζόμενες ή επί μονάδας κεφαλής κλίνης), είναι ιδιαίτερα εύκολες στην τοποθέτησή τους.
Απολύτως σύμφωνες με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ ISO 7396-1 και πιστοποιημένες με το σήμα ποιότητας CE της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Τα αέρια που διατίθενται είναι:

 • Οξυγόνο
 • Πρωτοξείδιο του αζώτου
 • Ιατρικός Αέρας
 • Αέρας κίνησης
 • Κενό
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άζωτο

Τεχνικά στοιχεία λήψεων DIN