Οπτικοακουστικές σημάνσεις VIGI

Οι οπτικοακουστικές σημάνσεις της σειράς VIGI 3000 συνδέονται με αναλογικούς αισθητήρες πίεσης και ενεργοποιούν τον συναγερμό εάν πίεση λειτουργίας βρεθεί έξω από τα προρρυθμισμένα όρια μεγίστου ή ελαχίστου.
Επί του πίνακα υπάρχει πάντα ακριβής ένδειξη της πίεσης του δικτύου με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου σε οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Διατίθεται σε πίνακες 3,5 ή 7 θέσεων συναγερμών.

Επιλέον διατίθενται:

  • Remote alarm για επαναληπτικό συναγερμό σε άλλο σημείο
  • Software ρυθμίσεων και αποθήκευσης-διαχείρισης συναγερμών

Τεχνικά στοιχεία VIGI

Περιγραφή

Οι οπτικοακουστικές σημάνσεις της σειράς VIGI 3000 συνδέονται με αναλογικούς αισθητήρες πίεσης και ενεργοποιούν τον συναγερμό εάν πίεση λειτουργίας βρεθεί έξω από τα προρρυθμισμένα όρια μεγίστου ή ελαχίστου.
Επί του πίνακα υπάρχει πάντα ακριβής ένδειξη της πίεσης του δικτύου με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου σε οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Διατίθεται σε πίνακες 3,5 ή 7 θέσεων συναγερμών.

Επιλέον διατίθενται:

  • Remote alarm για επαναληπτικό συναγερμό σε άλλο σημείο
  • Software ρυθμίσεων και αποθήκευσης-διαχείρισης συναγερμών

Τεχνικά στοιχεία VIGI