Πίνακας εκτόνωσης-εναλλαγής DANUBE

Aποτελείται από:

  • Δύο βάνες υψηλής πίεσης με ενσωματωμένο φίλτρο και έξοδο εξαέρωσης
  • Δύο εκτονωτές υψηλής πίεσης, παροχής 100 m3/h με μανόμετρα ένδειξης της πίεσης των φιαλών, ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης και ρακόρ σύνδεσης αναλογικού ή ψηφιακού αισθητήρα πίεσης
  • Εναν αυτόματο πνευματικό μεταγωγέα (μεταλλάκτης) με διαφορική πίεση ΔP=3 bar και μανόμετρο
  • Εναν εκτονωτή μέσης πίεσης για σταθεροποίηση της πίεσης εξόδου στα 8 bar
  • Μία αντεπίστροφη βαλβίδα

 

Τεχνικά στοιχεία πίνακα DANUBE