Προσαρμογείς υψηλής πίεσης και σερπαντίνες

Ο προσαρμογέας δύο θέσεων και οι σερπαντίνες από ανοξείδωτο χάλυβα 6Χ8 χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των συλλεκτών που θα φιλοξενήσουν τις φιάλες των αερίων.

Οι προσαρμογείς συνδέονται μεταξύ τους με χαλκοσωλήνα ιατρικών αερίων, υψηλής πίεσης, 5Χ10 και σχηματίζουν ένα συλλέκτη που μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε στιγμή επέκταση, εφόσον οι ανάγκες της κατανάλωσης αυξηθούν.

Τεχνικά στοιχεία πίνακα προσαρμογέα υψηλής πίεσης
Τεχνικά στοιχεία σερπαντίνων υψηλής πίεσης