Υποβιβαστές-σταθεροποιητές πίεσης β’ σταδίου DAMAO (double ή single)

Οι υποβιβαστές/σταθεροποιητές πίεσης β’ σταδίου DAMAO είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο και αξιόπιστο όργανο για τη ρύθμιση της πίεσης του δευτερεύοντος δικτύου (σε δίκτυα διπλής εκτόνωσης). Υψηλής παροχής, εύκολοι στην τοποθέτηση και απολύτως σύμφωνοι με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 7396-1 προσφέρουν όλες τις λειτουργίες ασφαλείας, δίχως την απαίτηση καμίας περαιτέρω προσθήκης. Διαθέτουν (στην single έκδοση τους):

 • Δύο μανόμετρα για τον έλεγχο της πίεσης τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο
 • Δύο λήψεις εκτάκτου ανάγκης, μία στην είσοδο και μία στην έξοδο που εξασφαλίζουν την τροφοδοσία του δικτύου σε περίπτωση βλάβης είτε μέσω κινητής φιάλης είτε με την δημιουργία κινητού by-pass

 • Εναν διακόπτη παύσης της παροχής και συντήρησης του οργάνου
 • Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήρων, αναλογικών ή ψηφιακών. Μία θέση στην είσοδο και μία στην έξοδο
 • Ειδικό πλαστικό κάλυμμα με θέση σφραγίσεως για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων επεμβάσεων (προαιρετικά)
 • Συνδέσμους (ρακόρ) σύνδεσης του με το δίκτυο
 • Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και τοποθέτησης στην ελληνική γλώσσα

Τα αέρια που διατίθενται είναι:

 • Οξυγόνο
 • Πρωτοξείδιο του αζώτου
 • Ιατρικός Αέρας
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άζωτο

Τεχνικά στοιχεία DAMAO

Περιγραφή

Οι υποβιβαστές/σταθεροποιητές πίεσης β’ σταδίου DAMAO είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο και αξιόπιστο όργανο για τη ρύθμιση της πίεσης του δευτερεύοντος δικτύου (σε δίκτυα διπλής εκτόνωσης). Υψηλής παροχής, εύκολοι στην τοποθέτηση και απολύτως σύμφωνοι με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 7396-1 προσφέρουν όλες τις λειτουργίες ασφαλείας, δίχως την απαίτηση καμίας περαιτέρω προσθήκης. Διαθέτουν (στην single έκδοση τους):

 • Δύο μανόμετρα για τον έλεγχο της πίεσης τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο
 • Δύο λήψεις εκτάκτου ανάγκης, μία στην είσοδο και μία στην έξοδο που εξασφαλίζουν την τροφοδοσία του δικτύου σε περίπτωση βλάβης είτε μέσω κινητής φιάλης είτε με την δημιουργία κινητού by-pass

 • Εναν διακόπτη παύσης της παροχής και συντήρησης του οργάνου
 • Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήρων, αναλογικών ή ψηφιακών. Μία θέση στην είσοδο και μία στην έξοδο
 • Ειδικό πλαστικό κάλυμμα με θέση σφραγίσεως για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων επεμβάσεων (προαιρετικά)
 • Συνδέσμους (ρακόρ) σύνδεσης του με το δίκτυο
 • Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και τοποθέτησης στην ελληνική γλώσσα

Τα αέρια που διατίθενται είναι:

 • Οξυγόνο
 • Πρωτοξείδιο του αζώτου
 • Ιατρικός Αέρας
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Άζωτο

Τεχνικά στοιχεία DAMAO